Skip to main content

Author : admin globalbev

แชร์หน้านี้

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง

ทางบริษัทโกลบอลเบฟเวอเรจจำกัดได้เข้าร่วมโครงการลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงที่จัดขึ้นโดยกรมจัดหางานจังหวัดระนองและบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้

บริษัทโกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกป่าวันแรงงานแห่งชาติ ของสนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

วันที่27เมษายน2565บริษัทโกลบอลเบฟเวอเรจจำกัดได้นำพนักงานงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันแรงงานแห่งชาติโครงการบูณาการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดระนองประจำปี2565