โกลบอล เบฟเวอเรจ

มุ่งมั่นตั้งใจเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่ม โดยเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล พัฒนาสินค้าและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนองสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

  • ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งการเป่าขวด บรรจุขวด และปิดฝา

  • น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ผ่านการตรวจ GMP

  • ได้รับการรองรับจาก สนง.คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด

Global Beverage Co., Ltd.


สำนักงานใหญ่ เลขที่88/8 หมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

077-828555

E-mail : info@globalbev.co.th