Skip to main content

โกลบอล เบฟเวอเรจ

มุ่งมั่นตั้งใจเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่ม โดยเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล พัฒนาสินค้าและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนองสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด

Global Beverage Co., Ltd.


สำนักงานใหญ่ เลขที่88/8 หมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
02-1148002