โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง

แชร์หน้านี้

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง

แชร์หน้านี้

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง

แชร์หน้านี้

ทางบริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ ลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ที่จัดขึ้นโดย กรมจัดหางานจังหวัดระนอง และบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้