บริษัทโกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกป่าวันแรงงานแห่งชาติ ของสนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

แชร์หน้านี้

บริษัทโกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกป่าวันแรงงานแห่งชาติ ของสนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

แชร์หน้านี้

บริษัทโกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกป่าวันแรงงานแห่งชาติ ของสนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

แชร์หน้านี้

วันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทโกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้นำพนักงานงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันแรงงานแห่งชาติ โครงการบูณาการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี 2565