Skip to main content

การฝึกอบรบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR ในสถานประกอบการ ) บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด

แชร์หน้านี้

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ ได้มีการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Cardio Pulmnary Resuscitation CPR )  ผู้ให้ความรู้ โดย คณะวิทยากร จาก สสจ. ระนอง เพื่อรับมือกับ อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( CPR Cardio Pulmonary Resuscitation )

วิธีการจำลอง การเคลื่อนย้าย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้น 

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด

Global Beverage Co., Ltd.


สำนักงานใหญ่ เลขที่88/8 หมู่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
02-1148002