Skip to main content

เกี่ยวกับเรา

แชร์หน้านี้

ประวัติ

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ และมีเนื้อที่อาคารผลิตและคลังสินค้ารวมกันมากกว่า 13,000 ตารางเมตร มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก นอกหนือจากพลังงานไฟฟ้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ ตั้งใจคัดสรรแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ โดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ จากเขตพื้นที่พรรั้ง จังหวัดระนองซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากสถาบันเอสจีเอส ประเทศไทย (SGS) แล้วว่า ว่าประกอบไปด้วย แร่ธาตุที่สำคัญ อาทิ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) ไบคาร์บอเนต(HCO3) แมกนีเซียม(Mg) ซิลิกา(SiO2) คลอไรด์(Cl) แมงกานีส(Mn) แบเรียม(Ba) และฟลูออไรด์(F) แหล่งน้ำดังกล่าว ถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานความสะอาดระดับสากล  โดยใช้กระบวนการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งลดขั้นตอนการปนเเปื้อนจากการทำงานของบุคคลากร ทั้งการเป่าขวด บรรจุขวด และปิดฝา กระบวนการทั้งหมดผลิตต่อเนื่องกันโดยไม่มีการปนเปื้อนจากสภาวะแวดล้อมด้านนอก ทำให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งแปลกปลอม

“แนวคิดรักษ์โลก”

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด มุ่งเน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก ได้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่รับน้ำได้มากถึง 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีพื้นที่สีเขียวกว่า 70 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่เท่ากับ 9 เท่าของขนาดโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติ Zero Discharge คือไม่ปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่ของโรงงาน แต่จะนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ใหม่ในโรงงานหรือรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจากการลดปริมาณการใช้น้ำประปาลงได้ด้วย ภายในอนาคตข้างหน้า บริษัทมีแผนการติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์บนพื้นที่หลังคา ซึ่งสามารถติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์ มากถึง 13500 ตารางเมตร เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยบรรเทาสภาวะลดโลกร้อนต่อไป