บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดิน ณ อำเภอเมือง ระนอง

แชร์หน้านี้

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดิน ณ อำเภอเมือง ระนอง

แชร์หน้านี้

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดิน ณ อำเภอเมือง ระนอง

แชร์หน้านี้

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด

ได้สนับสนุน น้ำดื่มเวลล์เล่ จำนวน 1,800 ขวด ในกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดิน
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอเมือง ระนอง